ФИРМА ЛИВТАС ЕООД МОЖЕ ДА ПОСТРОИ, ИЗКОПАЕ, ТРАНСПОРТИРА И ПРОИЗВЕДЕ ОТ ДЪРВО ВСИЧКО И НАВСЯКЪДЕ.
НИЕ МОЖЕМ. ОСТАВЕТЕ НА НАС!

Сертификат за качество EN ISO 9001 : 2008
Удостоверение Камара на строителите в България
Удостоверение Изпълнителна агенция по горите


КОНТАКТИ

ЛИВТАС ЕООД

гр.София
ул. Милин камък № 32
тел./факс: 02/8657514
мобилен тел.: 0879060777
e-mail: livtas@abv.bg

“ЛИВТАС” ЕООД - гр.София е създадена на 29.01.2002.год., ф.д. №925/2002год. на Софийски окръжен съд - фирмено отделение и е 100% частна собственост. Уставният капитал на фирмата в момента е 5000лв./пет хиляди лева/. Собственик на фирмата е ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ, от град София. Седалището и адреса на управление на фирмата са: гр. София, ул. Милин камък 32.

До момента фирмата осъществява успешно своята основна дейност в областта на строителство, транспортна дейност, проектиране, ремонти, инвестиране, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, застраховане, дърводобив и дървообработване. През 2005 година фирмата открива нов предмет на дейност в областта на застраховането. Същата година фирмата придобива лиценз за застрахователен брокер. През месец март 2007 г. дружеството открива клон в с. Продановци, община Самоков с управител Тодор Даганов. Той е с придобита квалификация „Оператор в мебелното производство„, има богат опит в сферата на дървоообработването. Фирмата участва в процедури за предоставяне на ползвания от горски фонд, извършване на дейности по възпроизводство на горите, разширява дейността си в областта на дърводобива и дървообработването, и мебелно производство. Изградила е цех за преработка на дървесина – греди, талпи, летви, дъски, обшивки, палети.

Дружеството се управлява и представлява единствено и само от ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ, с висше инженерно образование, с дългогодишен опит в сферата на строителството и дървообработването. До март 2007 г. дружеството е осъществявало дейност в областта на застраховането – на база сключени договори с фирми за посредничество. От 2002 г. до днес фирмата е построила над 18 строителни обекта – жилищни и офис сгради, магазини, къщи, хотели, детска градина, училище, като инвеститор, подизпълнител и изпълнител. Извършила е изкопни работи на обекти с особенно трудни условия за работа, където други фирми категорично отказват. Фирмата притежава собствена механизация. Изключителният екип на фирмата решава всички проблеми рационално, интелигентно, качествено и икономично. На този етап е започнато строителството на три нови обекта – жилищна сграда, две офис сгради и разширение на цеха за дървопреработване.

Във фирмата е разработена и внедрена Система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001: 2008. Притежава сертификат с рег.№ Q 090805 / 14.09.2009 г.

„ ЛИВТАС „ ЕООД има успешно и ползотворно сътрудничество със своите партньори, широко е стъпила на пазара и се радва на доволни клиенти поради коректността, точността и прецизността в изпълнението на своята работа. Фирмата търси постоянно нови перспективи за развитие, непрекъснато се усъвършенства в повишаване на качеството на продуктите и услугите, които предлага. Изградила е сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.